Over Ons.

Het vogelopvangcentrum in Kapel Avezaath is gestart in 1985.
Het is toen begonnen als opvangcentrum voor alle beschermde vogels en egels die hulp nodig hadden.
Voor dit opvangwerk kregen wij een speciale vergunning van het Ministerie van Landbouw en Visserij.
Doordat de mensen die een hulpbehoevend dier gevonden hebben ons steeds beter wisten te vinden groeide het aantal
aangebrachte dieren van 50 per jaar in 1985, tot 560 per jaar 1993. Door deze snelle groei, werden we genoodzaakt ons
te specialiseren in het revalideren van roofvogels, uilen en egels.

In april 2014 zijn we noodgedwongen moeten stoppen met het opvangcentrum en zijn we verder gegaan in de huidige vorm
als informatiepunt en opvang voor tamme ontsnapte vogels.

De vogels die nog in onze opvang aanwezig waren hebben we verzorgd tot het moment dat ze zover waren om in
de vrije natuur losgelaten te worden. half 2015 waren alle vogels en egels die er nog waren, vrijgelaten. Aleen onze Europese Oehoe
Hebben we nu nog. Dis is een tamme in gevangenschap geboren vogel, die niet los gelaten kan worden omdat ze het niet in haar eentje in de vrije natuur red.

Van de roofvogels en uilen samen, kregen we ongeveer 150 tot 200 exemplaren per jaar binnen en van de egels ongeveer 400 tot 600 per jaar


Naast de roofvogels, uilen en egels zien wij zo nu en dan ook toevallige passanten zoals bijvoorbeeld vleermuizen.
Ook niet inheemse diersoorten hebben in het verleden de weg naar onze opvang gevonden.
We krijgen zelfs telefoon en mail uit verre buitenlanden van Nederlanders die gewonde dieren vinden.
Zo hebben we ooit een dwergooruil in Dubai en een torenvalk in Stavanger gered!


Sinds we het opvangcentrum hebben gesloten houden we ons bezig met educatie, informatie en voorlichting.
Ontsnapte tamme roofvogels en uilen vangen we nog wel op om ze zo snel mogelijk bij hun eigenaar terug te krijgen.
Voor deze groep is het ven belang dat ze op de goede manier tijdelijk opgevangen worden om ziektes en verwonding te voorkomen.

 

 terug naar home