Anbi gegevens

Naam : Stichting Stichting Roofvogel-, Uilen- en Egelopvang

Adres  Bergakker 30, 4013CM KAPEL AVEZAATH

Telnr: +31 6 400 741 82

KvK nr: 41060506

RSIN nr: 8050.85.853

Bankrekeningnr: NL22 RBRB 0827 6533 01

Email: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

Doelstelling

 Het doel van de Stichting is om het dierenwelzijn te bevorderen van in het wild levende dieren, specifiek gericht op de volgende aspecten: Het geven van informatie en educatie op het gebied van Roofvogels, Uilen,Egelsen andere wilde diersoorten

   - De opvang van ingevangen ontsnapte Roofvogels en Uilen, met de intentie om ze zo spoedig mogelijk veilig bij hun eigenaren terug te brengen.

   - Het geven van voorlichting over dierenwelzijn, specifiek gericht op wilde dieren.

   - Het bieden van educatie aan diverse doelgroepen.

 

Beleidsplan

Het beleid is erop gericht om voldoende middelen en draagkracht te genereren om de doelstelling te kunnen blijven realiseren. Daarbij spelen de volgende zaken een rol:

- Het aanwenden van andere financieringsbronnen binnen de wettelijke kaders;

- Het duidelijk communiceren met alle betrokken partijen en overkoepelende organisaties.

 

Activiteiten

De activiteiten van de Stichting zijn nauw verbonden met de doelstellingen:

- Informatie voorzien aan doelgroepen;

- Het bevorderen van donaties, giften en alle andere mogelijkheden tot fondsenwerving;

- Overleg met derden om dierenwelzijn vorm te geven en educatie op dit gebied te bevorderen.

- Het geven van gastlessen i.v.m. eerste hulp bij gewonde wilde dieren, met betrekking tot veiligheid van het dier en van de mens.

- Aanschouwelijk lezingen geven op scholen,vergezeld door onze Europese Oehoe

 

Bestuur/organisatie

 

R.C.H. Schenkelaars (voorzitter/beheerder)

W. van Luunen (penningmeester en secretaris.)

J. van Ginkel (Algemeen bestuurslid)

 

Het Beloningsbeleid

De leden van het bestuur genieten geen enkele beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten.

 

Er is geen personeel.

 

Financiën  2015

inkomsten

Vriendenloterij                                          €    930,--

Gemeente Tiel                                         €    453,78

Donaties particulieren                               €    342,50

--------------------------------------------------------------------------

Totaal inkomsten                                      €  1726,28

Totaal uitgave                                           €  4078,28

---------------------------------------------------------------------------

Privé aangevuld tekort                               €   2352,--

 

 terug naar home