Voor andere diersoorten kunt u altijd het beste contact opnemen met de Dierenambulance.  

Vraag u eerst af of het dier wel echt hulp nodig heeft voordat u het verstoort.
Het onnodig helpen van een dier verslechtert de situatie vaak alleen maar.  

Bij twijfel en acute situaties, indien mogelijk altijd eerst de hulp inschakelen van de Dierenambulance,
waar men over de nodige kennis en ervaring beschikt om de dieren effectief te helpen.

 

terug naar Dier in nood